Κατηγορία: ειδήσεις

  • πλεονέκτημα του συγκολλητή θερμοζεύγους

    Οι αισθητήρες θερμοστοιχείων είναι απαραίτητα εργαλεία για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας. Δυστυχώς, οι αισθητήρες αυτοί αποτελούνται από ανόμοια μέταλλα, τα οποία απαιτούν συγκόλληση προκειμένου να σχηματίσουν αξιόπιστες συνδέσεις μεταξύ των μερών τους. ο συγκολλητής θερμοζεύγους καθιστά τη διαδικασία αυτή απλούστερη. Τα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν απλουστευμένες λειτουργίες, εξοικονόμηση κόστους και ευελιξία, ενώ εγγυώνται ακρίβεια και ακρίβεια στην απόδοση. Η ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας με συγκολλητή θερμοζεύγους παρέχει...

  • συγκολλητής θερμοστοιχείων

    Τα θερμοζεύγη συγκόλλησης είναι συσκευές που δημιουργούν μια μικρή τάση στη διασταύρωση μεταξύ δύο ανόμοιων μετάλλων, όταν το ένα έχει διαφορετική θερμοκρασία από το άλλο.Η ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας κατά τη συγκόλληση υψηλής ταχύτητας, ειδικά κατά τη συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων, αποτελεί μια τρομακτική πρόκληση λόγω του γρήγορου ρυθμού με τον οποίο κινούνται οι πηγές θερμότητας. Η εγγενής καθυστέρηση απόκρισης ενός θερμοζεύγους δεν μπορεί...

elGreek